Opłacalność produkcji roślinnej uzależniona jest w głównej mierze od czynników fizyko-chemiczno-biologicznych gleby. Właśnie dlatego pamiętajcie, że uprawa gleby z nadwyżką jednego składnika niesie za sobą konsekwencje w niedoborze drugiego, np.

– nadwyżka Mg <-> niedobór Ca, K

– nadwyżka K <-> niedobór Mg, Ca

– nadwyżka Ca <-> niedobór Fe, B, Mn, Mg, K

– nadwyżka PO4 <-> unieruchomienie Cu, Zn, Mn

– nadwyżka Fe <-> unieruchomienie PO4