Pamiętajcie, aby zbadać odczyn gleby lub znaleźć wyniki badań, które zostały zrobione przed 01.01.2017 r.

Dofinansowanie kosztów zakupu wapna dotyczy gleb dla których pH będzie niższe lub równe 5,5.
Z wynikiem badań, opisaną fakturą za nawóz oraz wypełnionym wnioskiem (https://schr.gov.pl/p,231,wniosek-do-wfosigw ) zgłaszajcie się do najbliższej Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej.

We wniosku umieście swoje dane, powierzchnię posiadanych użytków rolnych, odmianę zakupionego wapna i jego rodzaj, masę czystego składnika CaO lub CaO+MgO, obręby geodezyjne z numerem działek, powierzchnię UR oraz stawkę dofinansowania rozgraniczcie na każdą z poszczególnych działek w przeliczeniu na czysty składnik np. CaO – 50%. Oświadczcie, że jesteście płatnikiem podatku VAT, udzielcie informacji o korzystaniu z pomocy de minimis oraz planowanym terminie rozsiania wapna (nie powinien być on dłuższy niż 12 miesięcy od daty zakupu).

Więcej informacji oraz pomoc w analizie wyników pod numerem 665 660 597 lub 665 660 634