Często zwracamy uwagę na odczyn gleby, gdyż zakwaszenie przyczynia się do jej degradacji, ogranicza pobieranie mikroskładników oraz hamuje wzrost roślin. Czym właściwie jest liczba pH? Jest ona wynikiem pomiaru kwasowości roztworu glebowego. Jest to opis stosunku jonów wodorowych [H+] do wodorotlenowych [OH].

Jony wodorowe mają charakter kwaśny, w najniższych odczynach towarzyszą im jony glinu, które są toksyczne dla upraw. W momencie wprowadzenia do gleby wapna nawozowego (czyli zasadowych jonów wapnia lub magnezu) neutralizujemy odczyn pH. Potrzebujemy do tego trzech rzeczy:

– wilgoci

– zjawiska hydrolizy

– czasu.

Uregulowanie pH gleby wpływa korzystnie na strukturę gleby, życie mikrobiologiczne, rozkład materii organicznej i dostępność składników pokarmowych, dlatego należy go traktować jako stały element płodozmianu.