Jest w dużej części wynikiem działalności człowieka, powodując wzrost obecności jonów wodorowych oraz metali ciężkich. Niezrównoważone nawożenie (np. wysokie dawki nawozów azotowych), przy jednoczesnym braku wapnowania, prowadzą do silnego zdegradowania gleby, co...

czytaj dalej