Strona GłównaPrzegląd literaturyNawozyŻywienie zwierzątKontakt

 


Stan zakwaszenia gleb w Polsce, wg IUNG Puławy:


Podział gleb pod względem klasy odczynu:
CIEŚLIŃSKI G. „Wapnowanie gleb w sadach”

Klasa odczynu

pH

Bardzo kwaśna

< 4,5

Kwaśna

4,6 – 5,5

Lekko kwaśna

5,6 – 6,5

Obojętna

6,6 – 7,2

Alkaliczna

>7,3Stan zakwaszenia wiąże się z:
HOŁUBOWICZ – KLIZA G. „Wapnowanie gleb w Polsce”

1)      Wymywaniem składników pokarmowych,

2)      Występowaniem niektórych składników pokarmowych w formie trudno przyswajalnej dla roślin, np. fosfor,

3)      Ograniczeniem i zmniejszeniem aktywności drobnoustrojów biorących udział w procesach rozkładu substancji organicznej w glebie,

4)      Zmniejszeniem zawartości próchnicy w glebie,

5)      Osłabieniem intensywności przebiegu procesu pobierania azotu
z powietrza, przez mikroorganizmy wolno żyjące w glebie.


Kategorie agronomiczne gleb:
GRZEBISZ W., SZCZEPANIAK W., DIATTA J. B.,  „ABC Wapnowania gleb uprawnych”

Kategoria agronomiczna gleb

Grupa granulometryczna

Zawartość części <0,02 mm, %

Wartość optymalna pH

Bardzo lekkie

Piasek luźny, piasek słabo gliniasty, piasek luźny i słabo gliniasty pylasty

0 – 10

5,6

Lekkie

Pisek gliniasty, piasek gliniasty pylasty, pył zwykły

11 – 20

6,1

Średnie

Glina lekka, glina lekka pylasta

21 – 35

6,6

Ciężkie

Glina średnia i ciężka, pył ilasty, ił pylasty

Powyżej 36

7,1


„Wapnowanie gleb” nie jest zwykłym zabiegiem nawożenia roślin, jest to
o wiele bardziej obszerny temat. „Jony wapnia są niezbędne do prawidłowego wzrostu
i rozwoju roślin, ponieważ są podstawowym materiałem budulcowym ścian komórkowych i wchodzą w skład organów wewnętrznych komórek”
MOCHECKI J. „Wapnowanie gleb w ogrodnictwie”.
Wapń jest jednym z najważniejszych składników mineralnych roślin, ponieważ nie można
go zastąpić żadnym innym pierwiastkiem. Jego brak zatrzymuje rozdział komórek
i zapobiega procesom wzrostu roślin.


Wpływ stanu zakwaszenia na efektywność wykorzystania makroskładników pokarmowych wg Nordkalk Rolnictwo:


Podsumowując rolę nawozów wapiennych wg Jan Purta OODR Łosiów  „Niedoceniona rola wapnia”: 

1)      Poprawiają odczyn gleby w krótkim okresie czasu,

2)      Zwiększają wykorzystanie nawozów mineralnych,

3)      Polepszają strukturę i aktywność biologiczna gleby,

4)      Neutralizują metale ciężkie,

5)      Dostarczają wapń do komórek roślinnych,

6)      Przyspieszają rozkład resztek organicznych.

Wapnowanie ma również takie zalety jak:

1)      Ogranicza występowanie szkodliwych grzybów i pasożytów,

2)      Ogranicza zachwaszczenie pól.


Zakresy odczynu gleby dla wybranych roślin uprawnych

2rośliny nie tolerujące niskiego odczynu gleby

1rośliny tolerujące niski odczyn gleby

 


Zakres odczynu gleb dla wybranych gatunków roślin ogrodniczych
J. Mochecki "Wapnowanie gleb w ogrodnictwie"


Typy nawozów wapniowych:
IGRAS J. „Katalog producentów i dystrybutorów wapna nawozowego” Instytut Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa, Państwowy Instytut Badawczy :

Typ

Odmiana

Składniki podstawowe i sposób otrzymywania

Minimalna zawartość składników pokarmowych CaO %

Z przerobu skał wapiennych

01

Tlenek wapnia. Przerób skał wapiennych.

80

02

Tlenek wapnia Przerób skał wapiennych.

70

03

Tlenek wapnia Przerób skał wapiennych.

60

04

Tlenek wapnia i węglan wapnia lub węglan wapniowy. Przerób skał wapiennych.

50

05

Węglan wapnia Przerób skał wapiennych.

40

Z produkcji ubocznej

06

Tlenek wapnia, węglan wapnia, krzemian wapnia. Wapno posodowe suche, wapno defekacyjne, wapno pokarbidowe.

35

07

Węglan wapnia. Wapno pocelulozowe, wapno posiarkowe, wapno dekarbonizacyjne, wapno defekacyjne, wapno pokarbidowe wilgotne, wapno podsodowe podsuszone, wapno podaszalnicze podsuszone.

30

08

Węglan wapnia. Wapno defekacyjne, wapno posodowe odsączone, wapno pocelulozowe wilgotne, wapno poneutralizacyjne.

25

09

Węglan wapnia. Wapno defekacyjne mokre, wapno posodowe mokre.

20

Pochodzenia naturalnego – kopalina

06a

Węglan wapnia, wapno kredowe suche.

35

07a

Węglan wapnia, wapno kredowe podsuszane.

30

08a

Węglan wapnia, kreda odsączona.

25

09a

Węglan wapnia, wapno kredowe mokre.

20

 


Typy nawozów wapniowych zawierających magnez:
IGRAS J. „Katalog producentów i dystrybutorów wapna nawozowego” Instytut Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa, Państwowy Instytut Badawczy :

Typ

Odmiana

Składniki podstawowe i sposób otrzymywania

Minimalna zawartość składników pokarmowych   
 
[ %]

CaO + MgO

W tym MgO

Tlenkowe

01

Tlenek wapnia i tlenek magnezu oraz węglan wapnia i węglan magnezu. Prażenie, mielenie, odsiewanie skał wapniowo-magnezowych.

75

25

02

Tlenek wapnia i tlenek magnezu oraz węglan wapnia i węglan magnezu. Prażenie, mielenie, odsiewanie skał wapniowo-magnezowych.

60

20

Węglanowe

03

Węglan wapnia i węglan magnezu lub węglan wapnia, węglan magnezu tlenek wapnia i tlenek magnezu. Mielenie, odsiewanie skał wapniowo-magnezowych lub mieszanie skał wapniowo-magnezowych z prażonymi skałami wapniowo-magnezowymi.

50

15

04

Węglan wapnia i węglan magnezu lub węglan wapnia, węglan magnezu tlenek wapnia. Mielenie, odsiewanie, mieszanie skał wapniowo-magnezowych ze skałami wapniowymi lub tlenkiem wapnia.

50

8

05

Węglan wapnia i węglan magnezu. Mielenie, odsiewanie skał wapniowo-magnezowych.

45

15

06

Węglan wapnia i węglan magnezu lub węglan wapnia, węglan magnezu tlenek wapnia. Mielenie, odsiewanie, mieszanie skał wapniowo-magnezowych ze skałami wapniowymi lub tlenkiem wapnia.

45

8

07

Węglan wapnia i węglan magnezu lub węglan wapnia, węglan magnezu tlenek wapnia. Mielenie, odsiewanie, mieszanie skał wapniowo-magnezowych ze skałami wapniowymi lub tlenkiem wapnia.

40

8

 


Ze względu na zawartość wilgoci nawozy można podzielić [4]:

1)     Nawozy suche, zawartość wilgoci poniżej 2%, są to: nawozy tlenkowe – wapno palone, dolomit prażony, wapno hydratyzowane, wysuszone nawozy węglanowe – wapień i dolomit, pyły dymnicowe,

2)      Nawozy o średnim zawilgoceniu, zawartość wilgoci od 2 do 10%, są to: nawozy węglanowe na bazie naturalnych wapieni i dolomitów,

3)    Nawozy o dużym zawilgoceniu, zawartość powyżej 10%, są to: nawozy węglanowe na bazie naturalnych wapieni, kredy jeziorne, nawozy wapniowe – wapno defekacyjne lub pokarbidowe.