Rola

Niedobór

Przenawożenie

Potas

Reguluje gospodarkę wodną w roślinie i wpływa na aktywność enzymów.

Wzrost pędów ulega zahamowaniu lub stopniowemu zamieraniu, przyrosty są małe i cienkie, liście przybierają barwę niebiesko-zieloną lub mają plamy.

Wyniszcza naturalny magnez z gleby, pogarsza jakość plonów.

Owoce są kwaśne, a liście kiepskiej jakości, powstaje gorzka plamistość podskórna jabłek czy sucha zgnilizna wierzchów owoców.

Magnez

Składnik chlorofilu, zapewnia zieloną barwę roślin, jest niezbędny w procesie fotosyntezy.

Tężyczka pastwiskowa u bydła oraz powoduje plamistą chlorozę młodych liści.

Objawy niedoboru innych składników mineralnych.

Fosfor

Pełni rolę materiału energetycznego zużywanego w kiełkowania. Sprzyja w dojrzewaniu części generatywnych rośliny.

Uwidacznia się słabym kwitnieniem, karleniem rośliny, skróconymi i cienkimi pędami,

czerwienieniem łodygi, liście są matowe, ciemno zielone, a nasiona słabo wykształcone.

Niedoboru cynku i żelaza.

Azot

Bujnie rosnące rośliny, duże ciemnozielone liście, które mogą asymilować dużo dwutlenku węgla.

Zauważalny gdy jest w momencie silnie rozwiniętego systemu korzeniowego, a słabo rozbudowanej części nadziemnej.

Pogorszenie jakości i ilości plonów, zakwaszenie pH gleby, ujemny wpływ gazowy na atmosferę.

Wapń

Zmienia odczyn gleby zbyt kwaśnej, przeciwdziała skutkom skażenia gleby, stymuluje wzrost systemu korzeniowego, zwiększa plony.

Występuje słaby wzrost systemu korzeniowego, sucha zgnilizna owoców, niedobór Ca powoduje nadwyżkę K oraz nadmiar glinu i manganu.

Możliwość przesuszenia gleby lekkiej.