Jest w dużej części wynikiem działalności człowieka, powodując wzrost obecności jonów wodorowych oraz metali ciężkich. Niezrównoważone nawożenie (np. wysokie dawki nawozów azotowych), przy jednoczesnym braku wapnowania, prowadzą do silnego zdegradowania gleby, co przyczynia się do spadku jakości i ilości roślin uprawnych.

Stosowana w Polsce klasyfikacja gleb wg pH oznaczanego w wodzie:

· pH < 5,0 gleba o odczynie bardzo kwaśnym,

· pH 5,1 – 6,0 gleba o odczynie kwaśnym,

· pH 6,01 – 6,7 gleba o odczynie lekko kwaśnym,

· pH 6,8 – 7,4 gleba o odczynie obojętnym,

· pH od 7,5 gleba o odczynie zasadowym.

Odczyn gleby wywiera wpływ na rozpuszczalność związków mineralnych w roztworze glebowym, co pociąga za sobą ich przyswajalność. Najbardziej odpowiednim pH dla rozpuszczania związków mineralnych jest 6,0 – 7,0.

Najbardziej znaną metodą odkwaszania gleb jest stosowanie nawozów wapniowych, na rynku dostępne są różnego rodzaju wapna i środki odkwaszające oraz poprawiające jakość gleby, kluczem jest znalezienie dla siebie odpowiedniego nawozu oraz terminu stosowania – zadzwoń pomożemy dobrać najlepsze wapno!